Conform nieuwe leerplannen en eindtermen

Goede mix van historische informatie en onderzoekend leren

Combinatie van papier en digitaal

sticker.png

Memoria

GESCHIEDENIS • 3DE JAAR

Doorstroomfinaliteit Domeinoverschrijdend – ASO

Doorstroomfinaliteit
Domeingebonden – TSO/KSO

Dubbele finaliteit – TSO/KSO

3.1

3.2

logo.png